Garantija

Garantinio ženklo 3D iliustracija su veržliarakčiu ir atsuktuvu

* Garantija apima tiek visus apšvietimo gaminius, tiek komponentus.

* Vidutinė 3 metų garantija, galima pratęsti pagal poreikį.

* Nemokamoms atsarginėms dalims taikoma garantija.

* Parduodant galima grąžinti per 7 dienas ir pakeisti per 30 dienų.

* Greitas atsakymas į bet kokias užklausas per 12 valandų.

* Problema išspręsta ir pataisyti produktai grąžinami per 3 dienas nuo jūsų grąžinimo gavimo.

Ši ribota garantija galioja tik tuo atveju, jei „VKS Lighting“ gaminys buvo sumontuotas ir eksploatuojamas aplinkos sąlygomis normaliomis nurodytomis gaminio veikimo sąlygomis.

Ši ribota garantija netaikoma gaminio praradimui ar sugadinimui dėl: aplaidumo;piktnaudžiavimas;piktnaudžiavimas;netinkamas elgesys;netinkamas montavimas, laikymas ar priežiūra;žala dėl gaisro ar Dievo veiksmų;vandalizmas;pilietiniai neramumai;galios šuoliai;netinkamas maitinimo šaltinis;elektros srovės svyravimai;korozinės aplinkos įrenginiai;sukelta vibracija;harmoninis svyravimas arba rezonansas, susijęs su oro srovių judėjimu aplink gaminį;pakeitimas;nelaimingas atsitikimas;montavimo, eksploatavimo, priežiūros ar aplinkosaugos instrukcijų nesilaikymas.

JOKIAI TINKAMUMO JOKIAM SPECIALIAM AR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJA NESUTEIKTA AR NETINKA NUMANOMA.JOKIOS KITOS GARANTIJOS NETAIKOMI.

Čia pateiktos garantijos sąlygos yra vienintelė ir išskirtinė VKS Lighting gaminių pirkėjo teisių gynimo priemonė ir nurodo visą VKS Lighting atsakomybę ir įsipareigojimus tokiam pirkėjui.

GARANTIJA NESUSIJUSI, JEI GAMINIS NAUDOJAMAS NE TAM TIKSLU, KAM SUKURTAS ŠIS PRODUKTAS.

Jei gaminys yra sugedęs, „VKS Lighting“ pasirinkimu šis gaminys bus pataisytas arba pakeistas.Ši garantija aiškiai taikoma tik gaminio taisymui arba pakeitimui.Ši garantija suteikia klientui konkrečias teisines teises, kurios įvairiose valstijose ir provincijose skiriasi.Joks platintojas, pardavėjas, platintojas, mažmenininkas ar kitas atstovas neturi teisės keisti ar keisti šios garantijos nei žodžiu, nei raštu.